KHAI GIẢNG NGÀY 09/08/2020

Thời gian học: Chủ nhật hàng tuần
(Sáng 08h30 - 11h30; Chiều 13h00 - 16h00)

 

lean-six-sigma-yellow-belt-training-and-certification-course

KHÓA SẮP KHAI GIẢNG :   Lean Six Sigma Green Belt_Đai xanh  ►  Xem chi tiết 

                                                   Lean Six Sigma Black Belt_Đai đen        ►  Xem chi tiết 

 

Lean Six Sigma Yellow Belt (Đai vàng) là khóa học căn bản trong hệ thống Lean Six Sigma nhưng hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết, đặc biệt đi sâu vào các công cụ cải tiến giải quyết phần lớn các vấn đề chất lượng, tạo tiền đề nghiên cứu level Green Belt, được sự hướng dẫn chi tiết cách vận dụng, áp dụng các công cụ Lean Six Sigma Yellow Belt của Chuyên gia sau khóa học học viên có thể áp dụng vào Doanh nghiệp để cải tiến một dự án cụ thể. 


Khóa học là nền tản để Học viên trở thành chuyên gia phân tích nhằm cải tiến quá trình, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống trong tổ chức ở mức độ căn bản Lean Six Sigma Yellow Belt và tiếp tục chuyên sâu ở khoá kế tiếp Lean Six Sigma Green Belt, Lean Six Sigma Black Belt.

Mục đích khóa học: – Giúp Học viên tiếp cận kiến thức căn bản về Lean Six Sigma – Các công cụ – Áp dụng thực hiện cải tiến các dự án nhỏ – Nắm được các phương pháp và công cụ triển khai Lean Six Sigma trong quản lý chất lượng, hoạch định và thực thi.

Đối tượng học: Nhân viên, CBQL chuyên trách công tác nghiên cứu, phân tích, cải tiến sản phẩm cải tiến quá trình

Hình thức học:
+ Lý thuyết 20%, thực hành 80%
+ Lập nhóm, chọn đề tài cải tiến, thực hiện đề tài và báo cáo đề tài cuối khóa

Công cụ hỗ trợ khóa học: Mỗi Học viên chuẩn bị 01 laptop có cài đặt ứng dụng Minital, Visio và mang theo mỗi buổi học.

Nội dung khóa học

Date 1
Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Lean Six Sigma Introduction

1

 • History of Six Sigma  
 • Six Sigma and Organizational Goals
 • Green Belt Course Objectives
 • History of Quality, Quality Gurus
 • Structure of Six Sigma Team
 • Six Sigma - Qualification
 • Definition Of Six Sigma
 • Process Managerment, The Improvement Process
 • Defect Opportunity
 • Characteristics Of Six Sigma
 • Six Sigma – Structure & Roles Within Six Sigma Project
 • Benefits Of Six Sigma
 • DMAIC CYCLE
13h00 - 16h00

2

 • Implementation Of Six Sigma In Practice
 • Reasons For Failure Of Six Sigma Project
 • Lean Manufacturing, LEAN Principles
 • Definition And Objectives Of Lean
 • Success Triangle
 • Origin Of Lean Manufacturing
 • Holistic Approach In Lean & Change
 • Characteristics Of Lean• Benefits Of Lean
 • Lean Tools
 • Key Steps In Transforming A Company To The Lean Approach
 • Wheel Of Waste
 • 7+ Types Of Waste
 • Comparing Lean And Six Sigma
 • Common Points
 • Combination Of Lean And Six Sigma
Date 2
Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Lean Six Sigma Introduction

3

 • House of Lean
 • idoka
 • Just-in-Time – JIT
 • Pull System
 • Work Cell
 • Continuous/ OnePiece Folw
 • 5S
 • Visual Management
 • Standardized Work
13h00 - 16h00

4

 • Takt Time
 • Cycle Time
 • Lead Time
 • Kaizen
 • 8D
 • SMED - Single Minute Exchange Of Died
 • KANBAN
 • Error Proofing – Pokayoke
 • TPM - Total Productive Maintenance
Date 3
Time Section Lesson Contents

8.30 - 11.30

Minitab Introduction

5

 • Minitab Software Introduction
 • The Minitab User Interface
 • Project And Worksheet
 • Minitab Basics
 • Minitab Basics – Working Window
 • Minitab Basics – Tool bar
 • Minitab Basics Statistics
 • Population And Sample Statistics
 • Solving Using Minitab
13h00 - 16h00

Analyze Phase

6

 • Graphical Analysis : Analyze data graphically using the tools listed below:

            - Pareto Chart 
 
           - Histogram
            - Dot Plot
            - Box Plot
            - Scatter Plot
            - Matrix Plot
            - Marginal Plot
            - Time-Series Plot
            - Run Chart
            - Normality Test

Date 4
Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Define Phase

7

 • What Flows Through The Value Stream?
 • Purpose of Value Stream Mapping & Analysis
 • Value of a Value Stream Map
 • Value Stream Map icon
 • Analyzing the Value Stream
 • Value Stream Process Steps
 • Action Plan Template
 • Value Stream Mapping Example - Exercise
 • Voice of Customer – VOC
 • Pareto diagram
 • Pareto diagram Example – Exercise
 • Project Charter
 • Project Charter Example – Exercise
 • SIPOC
 • Quality Function Deployment – QFD :
            - Customer Requirement
            - Planning Matrix
            - Technical Requirement
            - Interrelationship
            - Roof
            - Target
13h00 - 16h00

Measure Phase

8

 • Data collection plan :
            - Collecting Measurement Data
            - Types of Data
            - Attribute And Variable
            - (Variable) Discrete & Continuous Data
            - Stratification Factors- Sampling Methods / Strategies
            - Sampling Strategy : Random Sampling / Stratified
                 Random Sampling / Systematic Sampling /
                 Consecutive / Rational Subgrouping
            - Population Sampling Steps
            - Determining Minimum Sample Size
            - Exercise: Sample Size / Sample Size Formula
 
Date 5
Time Section Lesson Contents

8h30 - 11h30

Analyze Phase

9

 • Process Analysis

            - Capable Process
            - Capacity Of Process – Cp
            - Capacity Of Process - Cpk
            - Capacity Of Process Control
            - Example
            - Minitab: Process Capability Analysis

 • Brainstorming Root Cause

            - 5W + 1H technique
            - 5 Why
            - Fishbone Diagram
            - Brainstorming
            - 635 Method-Brainwriting
            - 6 Thinking Hats
            - Kỹ thuật Delphi - phương pháp chuyên gia
            - A3 project

 

Improve Phase
 • Hypothesis Testing
            - z-test
            - t-test
 • ANOVA
            - Analysis of Variance – ANOVA
            - ANOVA – Procedure
13h00 - 16h00 Control Phase

10

 • Controls Charts
            - Control Limits Calculation
            - How To Read The Control Chart
 • Control Chart-Practical Exercise

Course Test Challenge

 
 • Group Presentation With Assigned Lean Six Sigma Projects
 • Take one-hour Final Exam For Getting Certification with over 70% scores

Số buổi học : 10 buổi/khóa (5 ngày) 

 

Số giờ học : 3 giờ /buổi

Ngôn ngữ đào tạo: Anh – Việt 
Tài liệu: Anh – Việt

Hình thức học : Lý thuyết, thực hành, làm dự án (Buổi học đầu tiên quý Học viên vui lòng chia nhóm để làm dự án, số lượng tùy thuộc vào sĩ số lớp học)

Điều kiện: 
- Học viên phải có máy tính cá nhân để cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Minitab, Visio,… 

Học phí: 4.900.000 VNĐ/khóa 
Ưu đãi: + Giảm còn 4.500.000 VNĐ / khóa dành cho học viên đã học tại iRTC hoặc nhóm >= 3 người 
+ Hoặc giảm còn 4.700.000VNĐ / khóa nếu nộp trước 05 ngày.

Chú ý: Học viên được cấp chứng chỉ vào buổi cuối khóa học sau khi kết thúc báo cáo dự án.

Hình thức nộp học phí : 

- Tại TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC, 58 Nguyễn Xí, Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Tài khoản trung tâm : TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
              Số Tài Khoản : 0071001129517, Ngân hàng Vietcombank,
CN Tây Sài Gòn
- Hoặc Tài khoản : Châu Quang Vinh
      
Số Tài Khoản : 106006508156, Ngân hàng Vietinbank, CN 5 TP.HCM.


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC :

*
*


 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ QUỐC TẾ - iRTC
Thông tin đăng ký khóa học :

Trụ sở iRTC :  58 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại   :  028 3885 6866 (Ms Lợi) - 0902 419 079 (Mr Vinh) - 0908 419 079 (Mr Xuân)

Email          :  daotao@irtc.edu.vn - daotaoquanly.irtc@gmail.com

Website      :  www.irtc.edu.vn - www.tuvaniso.com.vn - www.lean6sigma.edu.vn
Facebook     :  https://www.facebook.com/irtc.edu.vn/

 

BÁO CÁO DỰ ÁN 02 KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT - 2018

 VIDEO

NGƯỜI LIÊN HỆ

Hot line: 0902 419 079
Email:    tuvan@irtc.edu.vn