KHÓA HỌC GẦN KHAI GIẢNG

KHÓA CHUYÊN ĐỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH - SPECIAL COURSE OF MODEL REGRESSION ANALYSIS

(Khai giảng 24/03/2019)
KHÓA CHUYÊN ĐỀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH - SPECIAL COURSE OF MODEL REGRESSION ANALYSIS

Mô hình hồi qui được sử dụng trong giai đoạn phân tích (ANALYSE) phân tích các dữ liệu trong quá trình áp dụng Six Sigma ( Define, Measure, Analyse, Improve , Control) nhằm tiên đoán và đưa ra các quyết định tốt nhất về quản trị đụa trên các biến tiên lượng ( Resourcse – nguồn lực) đang thực hiện.
Xem Tiếp »

SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL

(Khai giảng 30/03/2019)
SPC – STATISTICAL PROCESS CONTROL

Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê (SPC) là một phương pháp kiểm tra chất lượng trong những quy trình công nghệ. Đó là một tập hợp những phương pháp sử dụng công cụ thống kê như giá trị trung bình, độ dao động và những công cụ khác để nhận diện liệu có phải quá trình có
Xem Tiếp »


KHÓA HỌC ĐÃ KHAI GIẢNG


VIDEO

NGƯỜI LIÊN HỆ

Hot line: 0902 419 079
Email: info@irtc.edu.vn

ĐỐI TÁC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU